internal ballistics

internal ballistics
vidinė balistika statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Balistikos šaka, tirianti sviedinių (minų, kulkų ir kt. šaudmenų), veikiamų parako dujų, judėjimą ir kt. procesus vamzdyje ir parakinių raketų degimo kameroje. Pagrindiniai vidinės balistikos skyriai: pirostatika (tyrinėja parakų degimo ir dujų susidarymo uždaroje erdvėje dėsningumą); pirodinamika (tyrinėja procesus vamzdžio kanale šūvio metu ir nustato ryšius tarp jų, konstrukcinių vamzdžio charakteristikų ir užtaisymo sąlygų); balistinis pabūklų, raketų, šaulių ginklų projektavimas; tarpinė balistika (tyrinėja procesus poveikiminiu šūvio periodu, kai pasibaigė parako dujų poveikis sviediniui); parakinių raketų vidinė balistika. atitikmenys: angl. internal ballistics rus. внутренняя баллистика

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Internal ballistics — Internal ballistics, a subfield of ballistics, is the study of a projectile s behavior from the time its propellant s igniter is initiated until it exits the gun barrel. The study of internal ballistics is important to designers and users of… …   Wikipedia

  • internal ballistics — vidinė balistika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. interior ballistics; internal ballistics vok. innere Ballistik, f rus. внутренняя баллистика, f pranc. balistique intérieure, f …   Fizikos terminų žodynas

  • internal ballistics — noun plural but usually singular in construction : interior ballistics …   Useful english dictionary

  • ballistics — ballistician /bal euh stish euhn/, n. /beuh lis tiks/, n. (usually used with a sing. v.) 1. the science or study of the motion of projectiles, as bullets, shells, or bombs. 2. the art or science of designing projectiles for maximum flight… …   Universalium

  • Ballistics — For other uses, see Ballistics (disambiguation). Ballistics (gr. βάλλειν ( ba llein ), throw ) is the science of mechanics that deals with the flight, behavior, and effects of projectiles, especially bullets, gravity bombs, rockets, or the like;… …   Wikipedia

  • Ballistics (disambiguation) — Ballistic(s) may mean:*Ballistics, the science that deals with the motion, behavior, and effects of projectiles. Specifically: **Forensic ballistics, the science of analyzing firearm usage in crimes **Internal ballistics, the study of the… …   Wikipedia

  • External ballistics — is the part of the science of ballistics that deals with the behaviour of a non powered projectile in flight. External ballistics is frequently associated with firearms, and deals with the behaviour of the bullet after it exits the barrel and… …   Wikipedia

  • Transitional ballistics — Transitional ballistics, also known as intermediate ballistics, is the study of a projectile s behavior from the time it leaves the muzzle until the pressure behind the projectile is equalized, so it lies between internal ballistics and external… …   Wikipedia

  • interior ballistics — vidinė balistika statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. interior ballistics; internal ballistics vok. innere Ballistik, f rus. внутренняя баллистика, f pranc. balistique intérieure, f …   Fizikos terminų žodynas

  • Terminal ballistics — Terminal ballistics, a sub field of ballistics, is the study of the behavior of a projectile when it hits its target. It is often referred to as stopping power when dealing with human or other living targets. Terminal ballistics is as relevant… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”